lang Select Language: En lang

درباره ما

باسمه تعالي

 

  در جهان امروز با عنایت به  تمرکز بیشتر بر امر سلامت، کیفیت  مطلوب تجهیزات پزشکی بیش از پیش حائز اهمیت است.امروزه اکثریت جوامع بشری اعم از پیشرفته و درحال توسعه، بدلیل ارتقاء سطح دانش و معلومات، استفاده از خدمات درمانی متناسب با آن  را مطالبه مینمایند.

  پیشرفت علوم پزشکی در درمان بیماریها و دستیابی به روش های نوین جراحی با استفاده از تکنولوژی وعلوم  روزدنیا، سبب گردیده تا نقش  شرکتهای  توسعه و دانش محور در عرصه درمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کماکان با این خیزش جهانی، شرکتهای متخصص درامر معرفی و آموزش  تکنولوژی ها  و روش های درمانی  جدید و بویژه ارائه راه حلهای جدید، نقش  ویژه ای  در این عرصه اعمال  مینمایند. 

  شرکت دستاورد سینا با سابقه قریب به 20 سال فعالیت تخصصی درزمینه شناخت و ارائه روش های نوین جراحی و درمانی با استفاده ازارتباط  مستمر با شبکه ای از دانشمندان و اساتید روز دنیا وهمچنین بهره مندی از مشاوره اساتید بنام کشور و حضور  نیروهای انسانی متخصص و ورزیده  که خود را متعهد به ایفای رسالت حرفه ای میدانند،اهداف ارزشمندی را بعنوان خط مشی  سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

     این شرکت با تمرکز بر خلاء های موجود در صنعت درمان با نگاه تخصصی سعی در ارائه و آموزش و تسهیل  دستیابی به روشهای  جدید موجود   دردنیا در کشور دارد که در این زمینه  در بخشهای مختلفی مانند جراحی ستون فقرات، مغز و اعصاب، قلب وعروق، ارتوپدی، گوش، گلو و بینی،  جراحی عمومی، زنان و زایمان و... فعالیت مینماید که به لطف خداوند متعال و در سایه پایبندی به  اخلاق پزشکی و ارزشهای مشخص شرکت،  توفیقات عدیده ای داشته و همچنان در مسیر تحقیق و توسعه گام برمیدارد.


 

بازدید : ۱۶۰۹۱۱ بار